Pesti Polgár
 
 
[Kezdőoldal]    [Ismertető újságunkról]    [Megjelent cikkek]    [Levélküldés]
 
1998. áprilisi számunkból:
 
Kik is a Belvárosi Művészek?
 
Interpelláció a galéria ügyében
 
Mint azt már korábbi számunkban is megírtuk, a Belvárosi Művészek Társaságának negyvenkét tagja tavaly áprilisban belépett a Fidesz V. kerületi Szervezetébe, ahol elnökké választották Varga Sándorné V. kerületi önkormányzati képviselőt.  Nem sokkal később az V. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a Társaság ingyenes használatába adott a József Nádor téren egy helyiséget, galéria céljára - a Varga Sándorné vezette művelődési bizottság javaslatára!  Az ügyben Molnár Katalin SZDSZ frakcióvezető már többször interpellált, elfogadható választ a fideszes polgármestertől még nem kapott.
 
„Kérem annak a kivizsgálását, hogy vajon nem tévesztették-e meg a Képviselőtestületet a galériával kapcsolatban." - kérte tavalyi interpellációjában Molnár Katalin SZDSZ frakcióvezető.  „Az ugyan elméletileg nem önkormányzati hatáskör, hogy a Belvárosi Művészek Társaságának egy-egy tagja melyik párthoz kötődik, de ha egyszerre, egy napon negyvenkettő ugyanabba a pártba lép be, és ott helyi elnökké választják azt az embert, aki nekik galériát kíván javasolni - nos, ez bizonyos erkölcsi aggályokat vet fel.  A Testület azonban minderről már csak a galériára vonatkozó előterjesztés elfogadása után értesült."

Az interpellációt többször tárgyalta már a Testület, de Karsai Károly polgármester - aki egyébként maga is a Fidesz tagja - válaszait sem a képviselő asszony, sem a Testület nem fogadta el.

Varga Sándorné álláspontja szerint, amit még tavaly, a Képviselőtestületi ülésen ismertetett „Ez egy aljas rágalom, amivel engem és a Fidesz akarják lejáratni.  A galériának semmi köze ahhoz, hogy a Belvárosi Művészek ilyen nagy számban kívántak a Fideszhez csatlakozni.  Ahhoz meg pláne, hogy utána ki lett a Fidesz helyi elnöke."

Az Önkormányzat Vállalkozási Bizottságának - amelyet egyébként a szintén fideszes Pásztor Lajos vezet - legutóbbi ülésén elfogadott határozatok szerint törvénytelenséget nem találtak, az etikai kérdésekben a bizottság nem kompetens, és javasolják a Testületnek az ügy lezárását.  A Testület várhatóan április 14-én tárgyal ismét az ügyről.

Egyes vélemények szerint a negyvenkét, fideszessé lett művész nem igazán kötődik a Társasághoz, csak 1997 elején léptek be, hogy a Fidesz tagfelvételi eljárásában szükséges V. kerületi munkahelyet tudják igazolni.  Ennek némileg ellentmondani látszik az a tény, hogy személyesen a Belvárosi Művészek Társaságának elnöke, Kovács Péter Balázs vezette a negyvenkét belépő csapatát a Fidesz V. kerületi taggyűlésén 1997. április 24-én.  A Társaság egyik alelnöke, Gáll Gregor István pedig a negyvenkét tag belépése óta az V. kerületi Fidesz budapesti választmányi küldöttje.

Más megfigyelők szerint nem lehetetlen, hogy itt tulajdonképpen Varga Sándorné fideszes művelődési bizottsági elnök és a Belvárosi Művészek Társasága (vagy annak elnöksége) között kötött háttér-megállapodás ment teljesedésbe.  Magyarul, Varga Sándorné „elintézte" a galériát a művészeknek, akik „cserébe" politikai támogatást nyújtottak neki a helyi pártküzdelmekben, amire Vargánének nagy szüksége lehetett, hiszen kapcsolata a korábbi kerületi Fidesz elnökséggel erőteljesen megromlott.  Az új tagok segítségével a korábbi kerületi vezetőket ki is záratta a Fideszből.  (Lásd A Bíróság visszahelyezte a kizárt fideszeseket című írásunkat.)

Az viszont mindenesetre elég nyilvánvalónak tűnik, hogy a „Galéria-ügy" a Belvárosi Művészek Társaságának hírnevét erőteljesen megtépázta.

- vasa -